Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe
"REMONT 6" Sp. z o. o.


Budownictwo

O firmie

Budownictwo

Automatyka

IML

Kontakt

Od momentu powstania firma świadczy usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji, modernizacji oraz remontów kapitalnych, bieżących w
następujących branżach:

1. Wykonawstwo i montaż konstrukcji wszelkich typów
   - ekspertyzy jakości konstrukcji (badania radiologiczne,
     magnetyczne, ultradźwiękowe i penetracyjne),
   - badania jakości złącz spawanych,
   - powłoki antykorozyjne wg dowolnych technologii.

2. Kompleksowe naprawy suwnic, żurawi, cięgników i podestów 
   ruchomych z wystawieniem świadectw jakości oraz odbiorem UDT:
   - rektyfikacja jezdni podsuwnicowych.

3. Montaż i remonty: urządzeń energetycznych, urządzeń kotłowych.

4. Instalacje: hydrauliczne, pneumatyczne, kwasoodporne,
   tryskaczowe, p.poż.

5. Montaż i remonty wszelkiego typu urządzeń i agregatów,
   maszyn hutniczych i górniczych. Zapraszamy do współpracy